Pozývame vás zúčastniť sa kariérneho dňa najmä pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, pod názvom ŽiPoMat 2018.

Nahliadni do zákulisia fungovania firiem, porozprávaj sa priamo so zamestnancami, vyskúšaj si povolanie, prines svoj životopis a nájdi si prácu svojich snov.

Čakajú na vás firmy vhodné pre absolventov FMFI UK, odborné prednášky, panelová diskusia s absolventmi/zamestnancami prezentujúcich firiem.

Program, poslucháreň F1:

10:00 INFOTECH, s.r.o.
Najnovšie trendy v IoT technológiách

10:40 IT Crowd
Pár trikov, ako uspieť v budúcom zamestnaní

11:00 SOFTEC, s.r.o.
Big data

11:40 KVANT, spol. s.r.o.
Riešenia kontroly kvality pre priemysel

12:05 vacuumlabs
Redux/Webpack

12:45 CESCG EXPO
Interaktívna výstava na tému visual computing

12:55 Procedural Design
Tvoríme virtuálne svety

13:05 Microstep-MIS
Automatizovaná kalibrácia hydrologických modelov

13:45 ANASOFT
Štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti vývoja softvéru

14:30 PANELOVÁ DISKUSIA
hostia: Michal Ukropec, Jozef Omelka, Peter Gaži, Peter Bílik, Róbert Jajcay
moderuje: Martin Mojžiš

15:30 Exponea
Výzvy pre softvérových inžinierov pri budovaní SaaS produktov

9:00 - 15:00 - prezentácia v stánkoch jednotlivých firiem (vestibul fyziky)

10:00 - 15:00 - IT Crowd: pravidlá tvorby CV, kurzy softskills, jazykové kurzy (Skleník)

 

Pozrite si videozáznam diskusie s absolventmi našej fakulty:

  ÚČASŤ POTVRDILI FIRMY: