Pozývame vás zúčastniť sa kariérneho dňa najmä pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, pod názvom ŽiPoMat 2019.

Nahliadni do zákulisia fungovania firiem, porozprávaj sa priamo so zamestnancami, vyskúšaj si povolanie, prines svoj životopis a nájdi si prácu svojich snov.

Čakajú na vás firmy vhodné pre absolventov FMFI UK, odborné prednášky, panelová diskusia s absolventmi/zamestnancami prezentujúcich firiem.

Účasť zatiaľ potvrdili firmy:
Accenture, INFOTECH, Dell, Generali Poisťovňa, MicroStep-MIS, Teach for Slovakia, Poštová banka, Softec, Slovenský hydrometeorologický ústav, PwC Slovensko, VÚB Generali DSS, AVIS, UNIQA 4WARD, Basta digital, Útvar hodnoty za peniaze MF SR a iné štátne analytické jednotky

Prihlasovanie na prednášky:
https://docs.google.com/forms/d/1HsTFIf5cy8-r545MZg8EtaI-eQ9lxvH93nk8VymenUI

Program:
9:00 Generali Poisťovňa, Lucia Leviczká
Aké je to byť stážistom v Generali?
9:50 INFOTECH, Michal Ukropec
Internet of things
10:25 PwC Slovensko, Martin Sopoci
Spracovanie prirodzeného jazyka
11:00 VÚB Generali DSS, Igor Vilček
Práca s investičnými fondmi
11:35 United Technologies Group, Martina Bondarchuk
Serverless and Server Side Rendered web app
11:55 MicroStep-MIS, Pavol Nechaj
Technologické trendy v leteckej premávke
12:50 SHMÚ, Jana Krajčovičová
Modely šírenia znečisťujúcich látok v atmosfére
13:30 Útvar hodnoty za peniaze MF SR, Juraj Falath
Veštenie z modelov – simulátor štátneho dlhu alebo ako môže vyzerať analytika pre štát
14:40 Dell, Stanislav Sekeres
Automated Large-Scale Predictive Model
15:30 SOFTEC, Matúš Košík a Jakub Raučina
Machine learning a jeho potenciál naprieč odvetviami
Panelová diskusia 16:00, poslucháreň C
Michal Ukropec, Pavol Nechaj, Ondrej Mikuláš,
Igor Vilček, Zuzana Došeková
18:00 Nexteria, Martin Čulen, poslucháreň C
Platforma na analýzu videa
19:00 Nexteria, Alexander Kabirov, poslucháreň C
The holy grail of natural text processing

Pozrite si fotogalériu ŽiPoMat 2018:
Fotogaléria na Facebooku

Pozrite si videozáznam minuloročnej diskusie s absolventmi našej fakulty:

ZÚČASTNENÉ FIRMY: