Pozývame vás zúčastniť sa kariérneho dňa najmä pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, pod názvom ŽiPoMat 2019.

Nahliadni do zákulisia fungovania firiem, porozprávaj sa priamo so zamestnancami, vyskúšaj si povolanie, prines svoj životopis a nájdi si prácu svojich snov.

Čakajú na vás firmy vhodné pre absolventov FMFI UK, odborné prednášky, panelová diskusia s absolventmi/zamestnancami prezentujúcich firiem.

Program sa pripravuje!

Pozrite si fotogalériu ŽiPoMat 2018:
Fotogaléria na Facebooku

Pozrite si videozáznam minuloročnej diskusie s absolventmi našej fakulty:

MINULOROČNÉ ZÚČASTNENÉ FIRMY: